Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - Søknad om delvis nedleggelse av gamle Sølnadammen i Alvdal kommune

Østerdalen kraftproduksjon (ØKAS) søker om delvis nedleggelse av Sølnadammen i Alvdal kommune. Nedleggingen innebærer en delvis rivning av Sølnadammen slik at vannstanden i inntaksbassenget senkes permanent. Etter nedleggingen vil elva følge sitt naturlige løp forbi Sølnadammen og der inntaksbassenget ligger i dag. ØKAS ønsker å beholde en del av dammen, kraftverksbygningen og andre deler av anlegget som kulturminne.

Alvdal kommune vil avgi høring, og det søkes forlenget høringsfrist for å fange opp alle innspill fra lokalsamfunnet. Alle som har spørsmål kan ta kontakt med NVE sin saksbehandler Tore Sollibråten, se kontaktinformasjon i høringssaken på nett her: NVE konsesjonssaker

Til lag/foreninger, naboer o.a. som ønsker å fremme en høringsuttalelse bes det om at Alvdal kommune settes på kopi/holdes orientert.
Vår saksbehandler er: 
Ole Sylte Heggset, tlf 909 29 230, ev. e-post ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no

 

Kunngjøringer

Kunngjøring: Varsel om endelig vedtak - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503

Kommunestyret vedtok den 23.02.23, sak 16/23; Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503.

Formålet med reguleringen er å etablere et hyttefelt på Sjulhusvangen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses på kommunens hjemmeside her og inneholder:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 17.03.23;  3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.03.23.