Salg av tobakksvarer

Tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter) må du være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Det er ikke lov å selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater uten å være registrert. 

Registreringsplikt

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Du må registrere salgsstedet senest innen 14 dager før salget starter så  kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Virksomheten er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Hvis den juridiske enheten har flere salgssteder, må du registrere hvert enkelt salgssted.

Selve registreringen gjøres via Tobakkssalgsregisteret (Helsedirektoratet).

Ved salgsslutt må du slette salgsstedet i registeret. 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med registrerte steder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang per år. Tilsynet omfatter spesielt bestemmelsene om aldersgrenser og internkontroll.