Borgelig vigsel i Alvdal kommune

Fra 01.januar 2018 overtok kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge.

En borgerlig vigsel er inngåelse av et ekteskap uten medvirkning fra et tros -eller livssynssamfunn. 

Kriterier/vilkår for dere som skal gifte dere: 

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at dere skal kunne gifte dere.

Før dere kan gifte dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

Du kan se vilkårene ved å følge denne lenken til i Lov om ekteskap hos Lovdata.no  

Dette betyr i praksis at dere må sende inn en del papirer til Skatteetaten. Denne behandlingstiden er 2-3 uker

Skjemaene som skal fylles ut er: 

  • Egenerklæring
  • Forlovererklæring
  • Erklæring om skifte (hvis du har vært gift tidligere)
  • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn.

Skjemaene får du ved å følge disse lenkene  www.skatteetaten.no og veien til vigsel

Når vilkårene er oppfylt skriver Skatteetaten ut en prøvingsattest som viser dette. Når prøvingsattesten er mottatt, kan dere bestille vielse i kommunen.

Overgang til ny digital løsning

I juni lanserer Skatteetaten en ny digital innloggingstjeneste for prøving av ekteskapsvilkår. Det betyr at par som ønsker å gifte seg, vil kunne logge seg inn via denne lenken til  skatteetaten.no. Det samme gjelder for forlovere eller vitner. Ved å  gjøre det på den måten, vil man på kort tid få behandlet sin søknad digitalt.

Å søke om prøving digitalt er mye enklere for brudeparet, og skatteetaten anbefaler alle brudepar til å benytte seg av den nye innloggingsløsningen.

Du vil som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt i Altinn fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik
attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

For å bestille vigselsattest. Følg denne lenken 

Hvordan bestiller vi tid for vielse? 

Bestilling av vielse  kan gjøres til  postmottak@alvdal.kommune.no, eller Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

I søknaden må følgende oppgis:

  •     Navn på brudepar
  •     Kontaktinformasjon
  •     Ønsket lokalisering
  •     Ønsket dato og klokkeslett
  •     Evt annen informasjon.

Dette blir behandlet unntatt offentlighet.

Hvem kan vies i Alvdal Kommune? 

I Alvdal kan alle vies. Personer som ikke er bosatt i Alvdal, men som ønsker å vies i Alvdal er hjertelig velkomne til å gjøre det her.

Hvem står for vielsen?  

I Alvdal er det ordfører, varaordfører eller rådmannen som foretar vielser.

Sted for vielsen: 

Vielsen foregår som hovedregel på ordførerens kontor i Alvdal Kommune.

I sommersesongen tilbys Husantunet som et likeverdig alternativ.

Dersom man har ønsker om andre lokaliteter for seremonien, må dette avklares med vigsler, og ansvaret for å skaffe og forberede disse lokalitetene legges til de som skal gifte seg. Ved gjennomføring av vielsen i andre lokaliteter vil det faktureres en standardpris på kr 1000,-

Tidspunkt for vielsen

I Alvdal Kommune gjennomføres vielser normalt på fredager i tidsrommet mellom kl. 1200-1500 når kommunehuset er åpnet. Bestilling av vielse må skje senest 6 uker i forkant.

Rammer for vielsen

Alvdal kommune har ansvar for selve vigselsritualet. Pynt og dekorasjoner, (utover et ordnet lokale) musikk, eller andre kunstneriske innslag, organiseres og kostes av brudeparet.

Selve Seremonien

Selve seremonien varer i 10-15 minutter. Vigsleren leser opp det borgerlige vielsesformularet som er en fastsatt tekst for borgerlige vielser. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Dere erklæres for rette ektefolk.

Det er anledning til å utveksle ringer dersom dere ønsker det. Dette må dere gi beskjed om i forkant av seremonien.

Til slutt undertegnes en vigselsprotokoll.

Brudeparet får en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

  

Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Det er anledning til å tilpasse seremonien med kunstneriske innslag som for eksempel musikkinnslag, diktlesning, sang etc.  Dersom dere ønsker slike innslag, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd slik at vi får satt av ekstra tid til dette og at gjennomføringen blir som planlagt. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Vielsen kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Dersom dere ikke forstår hverken norsk eller engelsk, må dere selv ta med en kvalifisert tolk. Utgifter til dette må dere dekke selv.

Lover ligger via disse lenkene: