Øwretun Barnehage

Øwretun barnehage ligger sentrumsnært, og vi er heldige som har bibliotek, barneskole, Solsida, Aukrustsenteret, butikker, Husantunet mm. i gangavstand.

I tillegg bruker vi sansehagen på Solsida og det fine området på Kattmoen. Hele nærmiljøet er i daglig bruk til læring, erfaring og opplevelser.

Øwretun barnehage har 5 avdelinger.

  • Muller 1-2 år (tlf. 489 57 276)
  • Brenna 2-3 år (tlf. 489 57 275)
  • Tron 3-4 år (tlf. 474 76 126)
  • Lavvogruppa 4-5 år (tlf. 474 58 126)
  • Steigen 5-6 år (tlf. 474 62 409)

Barnehagen er åpen 5 dager i uka fra kl. 0700 -kl. 1645

Mer informasjon om Øwretun barnehage finner du her

Kontakt

Janne Kjeldsen
Enhetsleder Alvdal barnehage
E-post
Mobil 907 64 055
Marianne S. Dahlstrøen
Styrer Øwretun Barnehage
E-post
Mobil 477 91 514