Barnevern

Kommunene Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen har felles barneverntjeneste med hovedkontor på Tynset. Ved behov har vi tilgang på kontorer og møterom i hver av kommunene. Barneverntjenesten har i tillegg en avdeling for enslige mindreårige.

Følg denne lenken for å gå til barneverntjenestens hjemmeside