PPT og logopedtjenesten

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten og logopedtjenesten i Alvdal ivaretas av en interkommunal PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal. Tjenesten har kontorer på Tynset. Telefon 62 48 50 00 (Tynset kommune).

Følg denne lenken for å gå til tjenestens egen hjemmeside