Betalingssatser SFO

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

Regjeringen har innført 12 t gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 22/23.

Satser for SFO på første trinn

Satser for SFO på første trinn
Tilbud/ opphold 1. trinn Sats pr. 1, august 2022
0-12 timer pr. uke Kr 0,00 pr. mnd
12 - 14,5 timer pr uke Kr 395, - pr mnd
15 - 19,5 timer pr uke Kr 954,- pr mnd
Over 20 timer pr. uke KR 1494,- pr mnd

For 2. til 4. trinn gir summen av  antall timer det søkes plass for pr uke, ett av disse tilbudene:

SFO

Sats 2021

Sats 2022

Sats 2023

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2988,- pr. mnd 3078,- pr.mnd
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2490,- pr. mnd 2565,- pr.mnd
10-14,5 timer pr. uke 2225,00 pr. mnd. 2290,- pr. mnd 2359,- pr.mnd
5-9,5 timer pr. uke 1624,00 pr. mnd. 1671,- pr. mnd 1721,- pr.mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke 896,00 pr. mnd. 922,- pr. mnd 950,- pr.mnd
Ekstra dag 330,00 340,- 350,- pr.dag
Ekstra time 56,00 58,-  60,- pr.time
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,- 100,- 

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
  • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Endring av opphold / oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Endring- og oppsigelses-skjema finnes i Visma Flyt skole. Oppsigelsen må foreligge skolen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 47 47 73 15