Betalingssatser SFO

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

SFO

Sats 2020

Sats 2021

Sats 2022

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2904,00 pr. mnd. 2988,- pr. mnd
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2410,00 pr. mnd. 2490,- pr. mnd
10-14,5 timer pr. uke   2225,00 pr. mnd. 2290,- pr. mnd
5-9,5 timer pr. uke   1624,00 pr. mnd. 1671,- pr. mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke   896,00 pr. mnd. 922,- pr. mnd
Ekstra dag 330,00 pr. dag 330,00 340,-
Ekstra time 56,00 pr. time 56,00 58,- 
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,00 100,-

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315