Betalingssatser SFO

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Sats 2019

Sats 2020

Over 20 timer pr. uke 2820,- pr. mnd 2904,00 pr mnd
15-20 timer pr. uke 2340,- pr mnd 2410,00 pr mnd
10-15 timer pr. uke 50,- pr. time 51,00 pr time
Under 10 timer pr. uke 55,- pr time 56,00 pr time
Ekstra dag 320,- pr. dag 330,00 pr dag
Ekstra time 55,00 pr.time 56,00 pr time
Fratrekk for fri leksehjelp 97,00 100,00

 

NB! Prisene inkluderer kost.

Betalingssatsene gjelder fra 01.01.2020. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

  • Ved bruk av SFO i 15 timer eller mer pr. uke betales det månedspris.
  • Ved bruk av SFO inntil 15 timer pr uke betales det timespris pr. tildelt time.

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315