Søk eller endre SFO plass

Informasjon om skolefritidsordningen - "IL Tempo"

IL TEMPO, SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ALVDAL BARNESKOLE

 

Hvem kan bruke SFO?

 • primært elever på 1.-4.trinn.
 • elever på 5. - 7. trinn med særlige behov

Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleåret med unntak av høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det betyr at SFO er stengt på skolens planleggingsdager, inneklemte dager, romjul og rompåske.
Daglig åpningstid kl. 0645 til kl. 1645.

Hvordan søke?

Fra skoleåret 2021/2022 benyttes søknadskjema i Visma Flyt skole.

 • Søknadsskjemaer finnes her:  Lenke til innlogging
 • Det sendes egen søknad for skolens sommer-, høst- og vinterferie.
 • Det søkes for ett år av gangen.
 • Det søkes likt tilbud hver uke. Kun ved tilnærmet likt delt bosted kan ulike uker søkes.

Priser og opphold

 • Morgen økt =1,75 time.
 • Ettermiddags økt man-, tirs-, ons- og fredag = 2,5 timer, torsdag =4,0 timer.
 • Onsdag for 1.- og 2. trinn = 9 timer
 • Det betales for ti måneder. Juli og august er betalingsfrie.
 • Det gis søskenmoderasjon. Se vedtekter.
 • For høst- og vinterferie, betaler dagsats med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig. For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
 • Familier med lav inntekt, kan søke om redusert betaling. Inntekten må dokumenteres. 

Betalingssatser pr. 1.8.2021: (fastsettes av kommunestyret, reguleres pr.1.1.hvert år).
 

Tilbud / opphold

Sats 1.8.2021

0 – 4,5 timer pr uke

kr    896,00 pr. mnd.

5 – 9,5 timer pr uke

kr 1 624,00 pr. mnd.

10 – 14,5 timer pr uke

kr 2 225,00 pr. mnd.

15 – 19,5 timer pr uke

kr 2 410,00 pr. mnd.

Over 20 timer pr uke

kr 2 904,00 pr. mnd.

 

 

Kjøp ekstra timer

kr      56,00 pr. time

Kjøp ekstra dager og ferie

kr    330,00 pr. dag

Det betales ikke tillegg for kost.
Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

 • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
 • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.

Endring av opphold / oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Endring- og oppsigelses-skjema finnes i Visma Flyt skole. Oppsigelsen må foreligge skolen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Søknadsfrister:

SFO i skoleåret: 30.04. før skoleåret starter
Høst- og vinterferie-SFO: fredag 4 uker før ferien starter
Sommer-SFO: 20.04.

Søknadsskjema SFO

Følg denne lenken til skjema for å søke om eller si opp plass i skolefritidsordningen

 

 

 

 

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315