Søk eller endre SFO plass

Informasjon om skolefritidsordningen - "IL Tempo"

IL TEMPO, SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ALVDAL BARNESKOLE

 

Hvem kan bruke SFO?

 • primært elever på 1.-4.trinn.
 • elever på 5. - 7. trinn med særlige behov

Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleåret med unntak av høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det betyr at SFO er stengt på skolens planleggingsdager, inneklemte dager, romjul og rompåske.
Daglig åpningstid kl. 0645 til kl. 1645.

Hvordan søke?

Fra skoleåret 2021/2022 benyttes søknadskjema i Visma Flyt skole.

 • Søknadsskjemaer finnes her:  Lenke til innlogging
 • Det sendes egen søknad for skolens sommer-, høst- og vinterferie.
 • Det søkes for ett år av gangen.
 • Det søkes likt tilbud hver uke. Kun ved tilnærmet likt delt bosted kan ulike uker søkes.

Priser og opphold

 • Morgen økt =1,75 time.
 • Ettermiddags økt man-, tirs-, ons- og fredag = 2,5 timer, torsdag =4,0 timer.
 • Onsdag for 1.- og 2. trinn = 9 timer
 • Det betales for ti måneder. Juli og august er betalingsfrie.
 • Det gis søskenmoderasjon. Se vedtekter.
 • For høst- og vinterferie, betaler dagsats med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig. For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
 • Familier med lav inntekt, kan søke om redusert betaling. Inntekten må dokumenteres. 

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

SFO

Sats 2020

Sats 2021

Sats 2022

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2904,00 pr. mnd. 2988,- pr. mnd
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2410,00 pr. mnd. 2490,- pr. mnd
10-14,5 timer pr. uke   2225,00 pr. mnd. 2290,- pr. mnd
5-9,5 timer pr. uke   1624,00 pr. mnd. 1671,- pr. mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke   896,00 pr. mnd. 922,- pr. mnd
Ekstra dag 330,00 pr. dag 330,00 340,-
Ekstra time 56,00 pr. time 56,00 58,- 
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,00 100,-

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

 • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
 • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
 • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Søknadsfrister:

SFO i skoleåret: 30.04. før skoleåret starter
Høst- og vinterferie-SFO: fredag 4 uker før ferien starter
Sommer-SFO: 20.04.

Søknadsskjema SFO

Følg denne lenken til skjema for å søke om eller si opp plass i skolefritidsordningen

 

 

 

 

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315