Søk eller endre SFO plass

SFO

Informasjon om skolefritidsordningen - "IL Tempo"

IL TEMPO, SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ALVDAL BARNESKOLE

 

Hvem kan bruke sfo?

 • primært elever på 1.-4.trinn.
 • elever på 5. - 7. trinn med særlige behov

Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleåret med unntak av høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det betyr at sfo er stengt på skolens planleggingsdager, inneklemte dager, romjul og rompåske.
Daglig åpningstid kl. 0645 til kl. 1645.

Hvordan søke?

 • Søknadsskjemaer finnes her: Søknadsskjema
 • Søknad for skolens sommer-, høst- og vinterferie gjøres i samme skjema.
 • Det søkes for ett år av gangen.
 • Det søkes likt tilbud hver uke. Kun ved tilnærmet likt delt bosted kan ulike uker søkes.

Priser

 • Ved bruk inntil 15 timer pr. uke, betales det for de timer man har bestilt (fire uker pr. måned)
 • Ved bruk av 15 uketimer eller mer betales det månedspris.
 • Krysser en av for morgen betaler man for hele økta fra 0645- 0830 = 1,75 time.
 • Krysser en av for ettermiddag betaler man for hele økta fra skoleslutt 1240/1415 – 1645
 • Krysser en av for hel sfo-dag (kun 1. og 2.trinn), betaler man for ni timer
 • Det betales for ti måneder. Juli og august er betalingsfrie måneder.
 • Det gis søskenmoderasjon. Se vedtekter
 • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
 • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.

Betalingssatser pr. 1.1.2020: (fastsettes av kommunestyret, reguleres pr.1.1.hvert år )
Opphold

 • under 10 timer pr. uke = 56,- kr pr. time
 • 10 - 14 timer pr. uke = 51,- kr pr. time
 • 15 - 20 timer pr. uke = 2.410,- pr. mnd.
 • Over 20 timer pr. uke = 2.904,- pr. mnd

Det betales ikke tillegg for kost.
Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

 • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
 • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.

Oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Oppsigelsen må foreligge og sendes kommunen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Søknadsfrister:

SFO i skoleåret: 30.04. før skoleåret starter
Høst- og vinterferie-SFO: fredag 4 uker før ferien starter
Sommer-SFO: 20.04.

Søknadsskjema SFO

Følg denne lenken til skjema for å søke om eller si opp plass i skolefritidsordningen

 

 

 

 

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315