Søk eller endre SFO plass

Informasjon om skolefritidsordningen - "IL Tempo"

IL TEMPO, SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED ALVDAL BARNESKOLE

 

Hvem kan bruke SFO?

 • primært elever på 1.-4.trinn.
 • elever på 5. - 7. trinn med særlige behov

Åpningstider

Skolefritidsordningen følger skoleåret med unntak av høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det betyr at SFO er stengt på skolens planleggingsdager, inneklemte dager, romjul og påskeuka.
Daglig åpningstid kl. 0645 til kl. 1645.

Hvordan søke?

For å søke benytter du et søknadskjema i Visma Flyt skole.

 • Søknadsskjemaer finnes her:  Lenke til innlogging
 • Det sendes egen søknad for skolens sommer-, høst- og vinterferie.
 • Det søkes for ett år av gangen.
 • Det søkes likt tilbud hver uke. Kun ved tilnærmet likt delt bosted kan ulike uker søkes.

Priser og opphold

 • Morgen økt =1,75 time.
 • Ettermiddags økt man-, tirs-, ons- og fredag = 2,5 timer, torsdag =4,0 timer.
 • Onsdag hel dag for 1.- og 2. trinn = 9 timer
 • Det betales for ti måneder. Juli og august er betalingsfrie.
 • Det gis søskenmoderasjon. Se vedtekter.
 • For høst- og vinterferie, betaler dagsats med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig. For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
 • Familier med lav inntekt, kan søke om redusert betaling. Inntekten må dokumenteres. 
Betalingssatser skolefritidsordning

Regjeringen har innført 12 t gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 22/23. Gjelder også 2.trinn fra skoleåret 23/24. 

Satser for SFO på 1. og 2. trinn

Satser for SFO på 1. og 2. trinn
Tilbud/ opphold 1. og 2. trinn Sats pr. 1. januar 2023 Satser pr. 1. januar 2024
0-12 timer pr. uke Kr 0,00 pr. mnd 0,00
12 - 14,5 timer pr uke Kr 407,- pr. mnd 430,- pr. mnd
15 - 19,5 timer pr uke Kr 983,- pr. mnd 1030,- pr.mnd
Over 20 timer pr. uke Kr 1539,- pr. mnd 1615,- pr. mnd

For 3. og 4. trinn gir summen av  antall timer det søkes plass for pr uke, ett av disse tilbudene:

SFO

Sats 2022

Sats 2023

Sats 2024

Over 20 timer pr. uke2988,- pr. mnd3078,- pr.mnd3230,- pr. mnd
15-19,5 timer pr. uke2490,- pr. mnd2565,- pr.mnd2565,- pr. mnd
10-14,5 timer pr. uke2290,- pr. mnd2359,- pr.mnd2445,- pr. mnd
5-9,5 timer pr. uke1671,- pr. mnd1721,- pr.mnd1721,- pr.mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke922,- pr. mnd950,- pr.mnd950,- pr.mnd
Ekstra dag340,-350,- pr.dag370,- pr.dag
Ekstra time58,- 60,- pr.time65,- pr. time
Fratrekk for fri leksehjelp100,-100,- 100,-

 

Utgifter til kost

 • For bruk av SFO 0-12 timer pr. uke: Kr 125,- pr. mnd.
 • For bruk av SFO 12-14,5 timer pr. uke: Kr 150,- pr. mnd. 
 • For bruk av SFO 15-19,5 timer pr. uke: Kr 200,- pr. mnd.
 • For full plass: Kr 250,- pr. mnd. 

Alle betalingssatser gjelder fra 01.01. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

 • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
 • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
 • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
 • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
 • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Endring av opphold / oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Endring- og oppsigelses-skjema finnes i Visma Flyt skole. Oppsigelsen må foreligge skolen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Søknadsfrister:

SFO i skoleåret: 30.04. før skoleåret starter
Høst- og vinterferie-SFO: fredag 4 uker før ferien starter
Sommer-SFO: 20.04.

Søknadsskjema SFO

Følg denne lenken til skjema for å søke om eller si opp plass i skolefritidsordningen

 

 

 

 

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 47 47 73 15