Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen for 1. til 4. trinn for familier med lav inntekt. 

Gjelder fra 01.08.2020, med endring fra juni 2021.

Regjeringen har innført 12 t gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 22/23. Gjelder også 2. trinn fra skoleåret 23/24.

Ingen husholdninger som har elev i 1.-4.trinn skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO plass. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen som pr. 1.januar 2022 er kroner 2988,- per måned.

Ordningen krever en søknadsprosess. Alvdal kommune har utarbeidet eget søknadsskjema, elektronisk og på papir. Søknadsskjema med veiledning og rutiner for søknadsprosess er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det kan søkes i løpet av hele skoleåret. Søknadsfrist er den 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett skoleår. Foresatte som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.

Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon kreves siste mottatte skattemelding. Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har skattemelding å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.

Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Alvdal kommune

 

Søknad om redusert foreldrebetaling finner du ved å klikke her (PDF, 105 kB).

Forskrift om redusert foreldrebetaling finner du ved å klikke her (PDF, 51 kB)