Alvdal ungdomsskole har hatt tilsyn fra arbeidstilsynet

Alvdal ungdomsskole har hatt tilsyn fra arbeidstilsynet. Tilsynet tok for seg enhetens arbeid med:

 • Forebyggende arbeid opp mot forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager eller psykiske plager. 
  • Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) 
  • Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som påvirker risikoen for slike plager
 • Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud
 • Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet
 • Bruk av bedriftshelsetjenesten 

Konklusjon

Arbeidstilsynet har konkludert med å gi Alvdal kommune 6 pålegg som må rettes opp: 

 1. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.
 2. Vold og trussel om vold – opplæring.
 3. Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering.
 4. Psykososiale og organisatoriske faktorer – plan og tiltak.
 5. Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand.
 6. Bedriftshelsetjeneste – bistand til å gjennomføre pålegg. 


Slik vil vi følge opp påleggene

Arbeidstilsynet har gitt Alvdal kommune mulighet til å kommentere påleggene innen 21.05.2024.  Alvdal kommune har fått frist til å rette opp forhold som ikke er i samsvar med regelverket innen 20.09.2024.

Alvdal kommune vil nå bruke tida fremover til å sette seg godt inn i rapporten.  Vi er opptatt av å finne tiltak som på best mulig måte forbedrer de forholdene som er påpekt etter tilsynet.