Aktuelt

Vi satser nå på en forsiktig åpning av kommunehuset og publikumsmottaket fra mandag 25. mai.

Åpningstid på servicekontoret vil være 10-14.

Vi ber om at dere som ønsker å snakke med en saksbehandler gjør en avtale på forhånd.

Alle besøkende må henvende seg i resepsjonen. (Gjelder ikke besøk til legekontor, helsestasjon, bibliotek og Alvdal fysikalske)

Alvdal kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Østerdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 2. juni 2020.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller sendes til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Følg denne lenken for å se liste over meddommere (PDF, 50 kB)

Etter en systemoppgradering har vi dessverre en feil som gjør at postlista bare delvis er lesbar. Møtekalender for politiske møter fungerer heller ikke. 

Det jobbes kontinuerlig med dette, og vi håper å få rettet feilen innen tirsdag 19. mai. 

Velkommen til en litt annerledes 17. mai!

08.05

Åpningstider: Onsdager 13-17 og fredager  13-16.

Landbrukskontoret for Alvdal/Tynset kommune og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet avholdt et nettmøte om klimasmart agronomi og god økonomi den 22. april.

Videoen fra møtet kan du se her: