Aktuelt

I Glåma og Folla er det nå en vannstand som i hovedsak tilsvarer 5 - års flom, men en ser at det er lokale variasjoner.

Kommunen følger situasjonen, og har allerede fulgt opp noen meldinger om utfordringer. 

Uavhengig av dette oppfordres alle til å ta hånd om eiendeler som kan være flomutsatt: Sikre egne eiendeler og objekter som kan medføre forurensing dersom de blir tatt av flommen.

Meldinger om utvikling som kan medføre fare for helse eller verdier kan rettes til vakttelefonen hos enhet kommunalteknikk i Alvdal kommune. 62 48 80 05

Kvebergsveien, som starter ved avkjøringen til Alvdal Skurlag fra Rv3, vil bli steng i sørenden av industritomta til Alvdal Skurlag mandag 14.05.2018.

Dette er en permanent stenging av veien.

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystemer registreres!

Innen 1. juli skal alle vannforsyningssystemer, også de små, være registrert hos mattilsynet.

Mer informasjon og registreringsskjema finner du ved å følge denne lenken til mattilsynet.

 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030, ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av kommunestyret i sak 13/18 den 22.03.18.

Frist for merknader til kommuneplanens samfunnsdel er 15.05.18. 

Dokumentene finner du under kunngjøringer og høringer