Aktuelt

Regjeringen åpner nå opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Du kan få denne vaksinen på Huset Aukrust onsdag 14. desember mellom klokka 14.00 og 17.00. Vaksinen er gratis. 

Timebestilling er ikke nødvendig. Bare møt opp. 

På siden MinEiendom finner du all relevant informasjon knyttet til din eiendom i Alvdal kommune.

I MinEiendom finner du blant annet informasjon om:

Du finner også en meldingstjeneste om det er noe du ønsker å melde fra om til Alvdal kommune, og du er ikke avhengig av kommunens åpningstider for å finne informasjon knyttet til eiendommen din. MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

Hvor finner jeg MinEiendom?

Min eiendom finner du under "Sjølbetjening", øverst på hjemmesida.

Du kan også gå rett til MinEiendom ved å følge denne lenken.

Flere funksjoner for sjølbetjening

Under sjølbetjening finner du også min side som viser deg din korrespondanse med kommunen, fakturainnsyn som viser deg dine fakturaer fra Alvdal kommune, og E-dialog som er en løsning for å sende post elektronisk og sikkert til kommunen. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet(Hedmark) inviterer ansatte og pårørende fra kommunene i Nord- Østerdalen og omegn til seminar om pårørendes situasjon.

Seminaret avholdes i Veslesalen i kulturhuset på Tynset 8. desember, og programmet går to ganger samme dag, kl 09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Du velger sjøl når du ønsker å delta. Det er samme innhold begge gangene.

"Jensenhuset" er en næringseiendom i Alvdal med historie tilbake til 1900-tallet og den gamle stasjonsbyen Steia.

"Jensenhuset" er fra 1912 og består av et bygg på to etasjer pluss kjeller, og har en bruttoareal på cirka 230 m².

Eiendommen ligger midt i Alvdal sentrum og er nærmeste nabo til Alvdal stasjon og kommunehuset. "Jensenhuset" representerer det eldste gjenstående bygget i Steiamiljøet på østsiden av jernbanen.

Første mulige akseptfrist for bud er torsdag 10. november kl 1300.

Lese hele salgsannonsen ved å følge denne lenken til Finn.no

Tilskuddsordningen til inkludering for barn og unge for frivillige organisasjoner er nå lyst ut for 2023. Søknadsfristen er 18. november 2022. 

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Mer infomasjon om ordningen og søknadskjema finner du på Bufdir sine sider

Uansett hvor du kommer fra er du velkommen til Alvdal Frivilligsentral!

Arrangementet er gratis og åpent for alle som vil vite mer om bygda vår.

 

På vegne av Alvdal kommune ønskes det herved velkommen til næringsseminar på Frich’s Alvdal (Taverna’n) torsdag 17. november.

Som flere er kjent med åpner Coop Oppdal’s nye Extra-butikk på Steimosletta den 17/11, mens nye eiere i Alvdal Handelslag AS er godt i gang med planene for det gamle handelslagsbygget på Steia når Prix’n stenges.

Kommuneledelsen med gode innspill også utenfra, har funnet ut at denne dagen kan passe godt for å sette bygda på kartet, for det skjer ting nærmest over hele Alvdal og vi får innimellom en følelse av at vi faktisk er litt , og at det ikke bare er et navn for nettavisa i kommunen

Egenberedskap- du bør kunne klare deg selv i minst 3 døgn.

Har du alt du trenger for å klare deg i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? I uke 44 starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, vedtok formannskapet den 06.10.2022, å varsle oppstart av Detaljregulering av Tronfjellveien, plan-ID 202202.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Influensavaksine for de over 65 år, og de i risikogrupper.  

Det er ikke nødvendig med timebestilling, bare møt opp.