Aktuelt

Det er med stort vemod vi i dag har mottatt beskjeden om at Kari Aukrust har gått bort.

Kari sovnet stille inn, 97 år gammel. 

  

Sentralbordet i Alvdal kommune har ikke lengre mulighet til å viderekoble telefoner til legekontoret, og vi ber derfor publikum om å merke seg direktenummeret til legene. 62 48 91 00. 

Klagefrist: 30. oktober.

Les hele kunngjøringa ved å følge denne lenken.

Den siste fintellinga er nå ferdig. 

Følg denne lenken for å se hvem som fikk plassene i kommunestyret

Alvdal kulturskole tilbyr gitarkurs for voksne høsten 2019.

Etter innsigelser fra blant andre NVE, ser det ikke ut til at det kan fattes vedtak om detaljreguleringsplanen for Steimosletta innafor den planlagte tidsramma. 

Det er funnet døde harer i flere kommuner i Nord-Østerdalen. Bla i Alvdal. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Følg denne lenken for å lese hele høringen