Aktuelt

Alvdal kommune ved enhet for kultur, lyser ut kr. 80 000 til tiltak for barn og unge. Søknadsfristen er 1. oktober.  

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 vedtok Alvdal kommunestyre den 21.06.18, sak 33/18 kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030. 

Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg.

Følg denne lenken for å lese hele meldinga.

Alvdal kommune innfører forbud mot hagevanning fra og med torsdag  5.juli for abonnenter tilkoblet kommunalt vannverk. Restriksjonen innebærer at det er forbudt å vanne med slange og spreder, men vanning med kanne er lov.

Forbudet mot hagevanning innføres på grunn av lite nedbør og høyt vannforbruk, og for at alle abonnenter fortsatt skal sikres stabil vannforsyning.

(Foto: Forsvaret)

Periode

  • 20. september – 10. november 2018
  • Kampøvelse 25. oktober – 7. november 2018

 

Utenlandske styrker stasjonert i Alvdal

  • Ca. 550 Italienske soldater stasjonert på Steimosletta
  • Ca. 180 Franske soldater stasjonert på Plassmoen – Området til Tronfjell Maskin.

Allerede etter sommerferien, vil man observere Nato-personell i Alvdal

Plan til høring og offentlig ettersynPlan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i Alvdal 07.06.2018 å legge detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia øst, ut til høring og offentlig ettersyn.

Følg denne lenken til "planer på høring" for å se høringsdokumentene

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystemer registreres!

Innen 1. juli skal alle vannforsyningssystemer, også de små, være registrert hos mattilsynet.

Mer informasjon og registreringsskjema finner du ved å følge denne lenken til mattilsynet.

 

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030, ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av kommunestyret i sak 13/18 den 22.03.18.

Frist for merknader til kommuneplanens samfunnsdel er 15.05.18. 

Dokumentene finner du under kunngjøringer og høringer