Aktuelt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 vedtok formannskapet i Alvdal, den 19.11.2020 i sak 68/20 oppstart av arbeidet med detaljregulering av Paureng industriområde, plan-ID 202001, i Alvdal.  

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Les høringsdokumentene her

«Heng opp ei stjerne eller et hjerte i vinduet, det gleder både deg og andre», sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag. Det synes jeg vi skal gjøre. Vi skal feire jul i år også, men det blir ikke slik vi er vant til. Vi må nok finne oss i at ikke alle tradisjoner kan opprettholdes i dette annerledes-året.

For å gjøre det lettere å spore smitte ved et eventuelt utbrudd av korona, ber vi nå om at alle besøkende på kommunehuset registrerer seg med navn og telefonnummer. 

Det vil bli lagt fram lister.  Dette gjelder IKKE legekontoret. Der kan timelister osv ivareta dette. 

Gjelder fra mandag 9. november.

Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke på Drømmestipendet. 

På grunn av for få solgte billetter avlyses foredraget. 

Smittetallene i Norge har økt drastisk de siste ukene. Også i nærområdet har vi nå smittetilfeller. Alt tyder på at vi har en situasjon der smitten kan bli svært vanskelig å kontrollere hvis vi ikke gjør en innsats for å bremse spredninga nå.

Nedenfor finner du en kort oppsummering av de nyeste anbefalingene fra regjeringa. Du kan lese mer om hver enkelt punkt ved å følge denne lenken til folkehelseinstituttet

Etter regjeringens oppfordring om skjerpede smitteverntiltak er det bestemt at kommunestyremøtet den 29. oktober lukkes for publikum. Møtet er også flyttet til Flåklypasalen for å kunne holde god avstand mellom deltakerne. 

Møtet overføres direkte på nettet, og du kan se det ved å følge en av disse lenkene. 

TronTv

TronTv på Facebook

Alvdal kommunes facebookside

På vegne av Innlandet fylkeskommune informerer vi næringslivet i Alvdal om muligheten til å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Alle influensavaksiner er forbeholdt risikogruppene i første omgang fram til 1.desember. Dersom det er restlager etter at risikogruppene er vaksinert, åpner vi for at alle som ønsker kan få vaksine.