Aktuelt

Alvdal, Os, Tynset og Røros kommuner har i fellesskap lyst ut ny konkurranse NO-19-09 Håndverkertjenester, herunder tjenesteavtaler for tømrer/snekkerarbeid, rørleggerarbeid, elektro- og malerarbeider. Fristen er 31. mars 2020. 

Les mer om oppstart av planstrategi ved å  følge denne lenken

Det er med stort vemod vi i dag har mottatt beskjeden om at Kari Aukrust har gått bort.

Kari sovnet stille inn, 97 år gammel. 

  

Sentralbordet i Alvdal kommune har ikke lengre mulighet til å viderekoble telefoner til legekontoret, og vi ber derfor publikum om å merke seg direktenummeret til legene. 62 48 91 00. 

Klagefrist: 30. oktober.

Les hele kunngjøringa ved å følge denne lenken.

Den siste fintellinga er nå ferdig. 

Følg denne lenken for å se hvem som fikk plassene i kommunestyret

Alvdal kulturskole tilbyr gitarkurs for voksne høsten 2019.

Etter innsigelser fra blant andre NVE, ser det ikke ut til at det kan fattes vedtak om detaljreguleringsplanen for Steimosletta innafor den planlagte tidsramma.