Aktuelt

Sentralbordet i Alvdal kommune har ikke lengre mulighet til å viderekoble telefoner til legekontoret, og vi ber derfor publikum om å merke seg direktenummeret til legene. 62 48 91 00. 

Åpningstider ved NAV Nord-Østerdal avdeling Alvdal gjeldende for perioden f.o.m. 25.10.19- 22.11.19:

Mandag og onsdag kl. 10.00-14.00, for øvrig åpent etter avtale.

NAV kan også kontaktes på nav.no og på tlf. 55 55 33 33.

Klagefrist: 30. oktober.

Les hele kunngjøringa ved å følge denne lenken.

Den siste fintellinga er nå ferdig. 

Følg denne lenken for å se hvem som fikk plassene i kommunestyret

Alvdal kulturskole tilbyr gitarkurs for voksne høsten 2019.

Etter innsigelser fra blant andre NVE, ser det ikke ut til at det kan fattes vedtak om detaljreguleringsplanen for Steimosletta innafor den planlagte tidsramma. 

Det er funnet døde harer i flere kommuner i Nord-Østerdalen. Bla i Alvdal. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Følg denne lenken for å lese hele høringen