Aktuelt

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte.

Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2019/20. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, adresse, kontonummer, telefonnummer og kopi av vitnemål som dokumenterer frammøte.
I år er det en spesiell situasjon med Covid-19, så send søknad uansett

På hjemmesida til FIAS kan du finne svar på mange spørsmål om det.

Følg denne lenka til vanlige spørsmål på FIAS sin hjemmeside

Fra mandag 22.06.2020 har vi ny telefontid på legekontoret.

Telefonen er åpen fra kl 08.30 – kl 11.30 alle dager unntatt tirsdager.

Tirsdag er det åpent fra kl 09.00 – kl 11.30.

Forslag til ny politivedtekt ble behandlet i Alvdal Formannskap i møte den 12.03.20.
Formannskapet vedtok at saken legges ut på høring med frist 30.04.20. Pga koronakrisen er ikke
høringen blitt sendt ut til de ulike høringsinstansene tidligere og blir derfor lagt ut til
høring nå, med frist 30.06.20.

Følg denne lenken for å se høringen

Vi satser nå på en forsiktig åpning av kommunehuset og publikumsmottaket fra mandag 25. mai.

Åpningstid på servicekontoret vil være 10-14.

Vi ber om at dere som ønsker å snakke med en saksbehandler gjør en avtale på forhånd.

Alle besøkende må henvende seg i resepsjonen. (Gjelder ikke besøk til legekontor, helsestasjon, bibliotek og Alvdal fysikalske)

Alvdal kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Østerdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 2. juni 2020.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller sendes til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Følg denne lenken for å se liste over meddommere (PDF, 50 kB)

Etter en systemoppgradering har vi dessverre en feil som gjør at postlista bare delvis er lesbar. Møtekalender for politiske møter fungerer heller ikke. 

Det jobbes kontinuerlig med dette, og vi håper å få rettet feilen innen tirsdag 19. mai. 

Velkommen til en litt annerledes 17. mai!