Aktuelt

Fra mandag 7. juni vil Alvdal kommune gå tilbake til å følge nasjonale føringer for tiltak mot korona.

Barnehager og skoler vil fra samme dato være på grønt nivå. 

Jeg vil gjerne takke innbyggerne for å ha tatt dette på alvor. Felles jobbing har gjort at vi har klart å slå ned dette på såpass kort tid. 

Vi hadde heller ikke klart dette hvis ikke kriseledelse og test- og smittesporingsmannskapet vårt hadde stilt opp på den flotte måten de har gjort.

Jeg er også glad for at russen nå kan få til en feiring av 13 års skolegang. Russen har vist seg ansvarsfulle, det skal de ha all honnør for.

Samtidig håper jeg at fortsatt fokus på smittevern vil bidra til at vi går en fin sommer i møte.

Det er ikke registrert noen nye smittede etter 26. mai. Bra jobba! 

Per i dag er det 2 personer i isolasjon, og disse vil være ferdige med sin isolering i morgen, torsdag 3. juni.

Fem personer er i karantene. 

Fredag vil det bli tatt stilling til om noen av tiltakene vi har nå skal forlenges. 

Oppstart av reguleringsplan for Folla, Neslund - Enga er lagt ut til offentlig ettersyn og høring

Endringer i planbestemmelser for Gaiagrenda er kunngjort. 

Begge kunngjøringene kan du lese ved å følge denne lenken. 

Lotteri - og stiftelsestilsynet har to ordninger der frivilligheten kan søke støtte:

  • momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.
  • tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Søknadsfrist er i september.

Les mer om støtteordningene (PDF, 26 kB) her

De er ikke meldt om noen nye smittede i helga. Så det totale antallet er fortsatt 24. 

Fire personer er nå i isolasjon, og 22 i karantene. 

For testing denne uka må du ta kontakt med legekontoret og avtale tid. 

Det blir et eget testopplegg for russen fredag. Dette vil foregå på Tynset. 

Det har ikke kommet noen positive testsvar siste døgn, og totalt antall smittede i Alvdal er fortsatt 24. 

Ni personer er i isolasjon og 20 er i karantene. 

Så lenge det ikke skjer noe uforutsett så vil det ikke bli flere oppdateringer fra oss i helga. 

Totalt er 1191 innbyggere vaksinert med første dose. Av disse har 433 også fått andre dose.

Vi forventer å få 198 doser i uke 22, og 102 doser i uke 23. 

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år, og slik kommer det til å være noen uker framover. 

Når du møter til vaksinering er det viktig at du har med ferdig utfylt skjema om egenerklæring.

  • Skjemaet finner du her

Ønsker du IKKE vaksine? Send SMS til nummer 45973688 eller 47791523 med fullt navn slik at vi kan ta navnet ditt bort fra lista.

Fra uke 22 går vi tilbake til vanlig drift når det gjelder testing. Det vil si at de som ønsker testing ringer legekontoret for å avtale tidspunkt. Telefon 62 48 91 00. 

Minner om at det er mulig å teste seg på Tynset i helga, mellom klokka 10:00 og 12:00, lørdag og søndag. 

Vi oppfordrer fortsatt til lav terskel for testing! 

Ny lokal forskrift ble i går vedtatt i kommunestyret. Denne gjelder fra og med 31. mai, og til og med 6. juni. 
Kriseledelsen vurderer smittesituasjonen fortløpende, og det kan bli foretatt justeringer i perioden. 

Smitteutbruddet vurderes til å være slått ned, men fordi antall smittede er så høyt som det er, så er det fortsatt nødvendig med noen tiltak for å forebygge videre spredning. 

Dagens vedtak betyr ytterligere lettelser, men at vi fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale føringene. 

Kommunestyret vedtok i går ny lokalforskrift som skal gjelde fra 31. mai til og med 6. juni. 

I dag har kommunelegen gitt alle serveringsbedrifter i Alvdal dispensasjon fra denne forskriften, og fra den som nå er gjeldende.