Aktuelt

Oppvekstplan 2020-2024 for Alvdal kommune er lagt ut på høring.

Følg denne lenken for å se høringsdokumentene

Høringsfrist er 16. oktober. 

Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er en utforming i tråd med gjeldende regelverk, og at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Fra møtet i Formannskapet den 10.09.2020, saksnr 55/20, underrettes det om at det er fattet
følgende vedtak;

Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på
høring med frist for uttalelse 20.11.2020.

Les alle høringsdokumentene ved å følge denne lenken

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

  • HO-20-01 Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Frist for innlevering: 13. Oktober 2020

Link til konkurranse: https://permalink.mercell.com/137888812.aspx

Som oppfølging av den store aktiviteten knyttet til skogsbilveier har kommunene i Nord-Østerdalen satt opp 2 svært relevante kurs nå i høst.

Kurs i veiorganisering (15. september) og kurs i veiøkonomi (17. November).

Kursene kjøres regionalt, på Storsteigen.

Påmeldingsfrist for kurs i Veiorganisering nærmer seg: 7. September. Se mere informasjon og påmelding her: https://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=43899

Sigurd Thoresen mottok torsdag 27. august Einar Steimoeggens minnediplom for sitt mangeårige arbeid for kultur og idrett i Alvdal. 

Ordfører Mona Murud leste juryens begrunnelse og overrakte prisen.