Aktuelt

Søknad sendes postmottak@alvdal.kommune.no Innen 22.05.22 (Ved flere henvendelser på samme felt blir det loddtrekning) 

Se kartlink for eiendommer: Gårdskart - NIBIO 

 

Politikerne i Alvdal har vedtatt å gi et gjødseltilskudd til gardbrukerne i kommunen, med bakgrunn i de ekstraordinære gjødselutgiftene. Det er overført 2 millioner kroner fra dispensasjonsfond til formålet. 
 

NORGES FRIGJØRINGS – OG VETERANDAG

  • Sted: «Det grønne skiftet» på Tynset
  • Tid: søndag 8. mai kl 1300

Påmelding innen 5. mai til: mona.murud@ alvdal.kommune.no

  • Folkehelseinstituttet åpner for at personer som er 80 år eller eldre, og som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
  • Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke

Det vektlegges at dette ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte. 

Det er tidligere annonsert at orientering om "Kvernbekkdalen - veien videre" skal holdes under kommunestyremøtet torsdag 21. april. 

Denne orienteringen utsettes til 19. mai. 

Her er en oversikt over hvilke telefontider og åpningstider som gjelder i påsken.

God påske! 

Grunnet bl.a. høye strømpriser er svømmehallen kun åpen fram t.o.m. fredag 1. april denne vinteren.

Hvis du ikke har fått alle vaksinene enda, så er det fortsatt mulig å vaksinere seg. Husk at vaksine reduserer sjansen for alvorlig sykdom betraktelig.

Vaksinering vil foregå på legekontoret, og timer settes opp etter behov. Ring eller send SMS med navn og fødselsdato til 477 91 523, så får du tilbud om time. 

Ut på reise?

Mange har hatt covid i vinter. 
Gjennomgått sykdom regnes som en immunologisk hendelse og vil i Norge regnes om en vaksinedose.
For de som skal ut å reise i vår og sommer, er det anbefalt å sjekke retningslinjer om innreise og opphold i det landet du skal til. Det kan være andre regler enn det er i Norge.