Aktuelt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Utsiktspunkt Tronfjelltoppen, Plan-id- 201803, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 14.03.2019, sak nr 12/19.

Frist for merknader er 3. mai 2019.

Følg denne lenken for å lese saken og plandokumentene

Frister er 20. april for skoleåret 2019/2020, og 30. april for sommer-SFO 2019.

Følg denne lenken for mer informasjon og søknadsskjema

Du kan lese mer om bakgrunnen for vedtaket, og se plandokumentene, ved å følge denne lenken

Endelig vedtatt reguleringsplan for breddeutvidelse av RV3 fra Alvdal Skurlag til kommunegrensa mot Rendalen er nå kunngjort. Se hele planen ved å følge denne lenken.

Eiendomsskattelista for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn på denne sida og  ved servicetorget i kommunehuset den 1. mars 2019. Listene blir liggende framme til 12. april 2019.

Følg denne lenken for å se listene.

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.19, med søknadsfrist 1.mars 2019.

Alvdal kommunale barnehage:

  • Plassen barnehage, 4 avd. 1-6 år
  • Øwretun barnehage, 5 avd. 1-6 år.

Privat barnehage:

  • Sivil- Saras eventyrbarnehage, 1 avd. 1-6 år.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Solhellinga boliggrend (BB6 – Grønli) Plan-Id- 201801 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 24.01.2019, sak nr 1/19.

Frist for høringsinnspill er 13. mars 2019

Følg denne lenken for å lese mer om høringa