Aktuelt

Etter formannskapets behandling 2. desember legger kommunedirektøren med dette budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut til offentlig høring. Du kan lese dokumentene her:

Frist for innspill er 16. desember 2021

Alvdal kommune ber befolkninga om å støtte lojalt opp om de anbefalingene som regjeringa la fram 2. desember. 

Du kan lese alt om disse her, men vi gjentar hovedpunktene:

  • Si ja til vaksine.
  • Hold deg hjemme og test deg når du er syk
  • Hold avstand til andre, gjerne en meter, der det er mulig
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe
  • Bruk munnbind ved kontakt med helsevesenet

I forlengelse av det siste punktet ber vi om at alle bruker munnbind ved besøk på institusjoner i Alvdal

Det foregår mye testing både i kommunen og rundt oss. I tillegg er det luftveisinfeksjoner som gjør det vanskelig. Derfor er det viktig å benytte dette flytskjemaet om du har nyoppståtte luftveisinfeksjoner:
Klikk her: fhi.no/.../hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

Alvdal kommune vil den nærmeste tida legge ut informasjon om antall smittede og eventuelle nyheter knyttet til covid-19 hver uke. Ved store utbrudd eller andre endringer vil informasjonen komme fortløpende. Her er ny informasjon pr. 01.12.21 

Vi har igjen influensavaksiner, også til dere som ikke er i risikogruppa.

Ønsker du å ta denne, så bestill time via helserespons.no, eller alvdallegekontor.no. Du kan også ringe legekontoret, 624 89100, og avtale tidspunkt.

Det må være en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine.

Som noen sikkert har lagt merke til, så er trappa opp til kommunehuset midlertidig sperret.

Dette skyldes at varmekablene som skal holde trappa fri for snø og is er ute av drift.

For å unngå at noen skader seg har vi derfor stengt trappa til feilen er funnet og utbedret. 

To personer har torsdag testet positivt (PCR) for korona i Alvdal. 

Personen tilhører samme husstand som forrige smittetilfelle, og kommunen har kontroll på situasjonen.

Det er nå tre kjente smittede i Alvdal.

En person hjemmehørende i Alvdal har testet positivt på PCR- test. Kommunen har god kontroll på situasjonen.

Alle over 65 år skal nå få en oppfriskingsdose. Det er noen forbehold, som du kan lese om lengre ned i artikkelen. 

Nå som det er en økende smitte i Norge og noen tilfeller i kommunene nær oss, er det på sin plass å minne om viktigheten av smittevern 

  • Fortsett å være nøye med håndvask.
  • Er du syk med feber og/eller tungpust, skal du holde deg hjemme fra skole eller arbeidsplass. Dersom du er forkjølet, kan du gå på jobb.
  • Ved arrangementer kan det være en fordel å skrive ned navn og telefon nummer på de som har vært til stede. Dette gjør det mye lettere å spore eventuell smitte, og tiltak kan settes fort i gang. 
  • Vi oppfordrer alle til å kjøpe tester til selvtesting.

Her kan du se en video om hvordan du bruker selvtest: