Åpent møte vedrørende detaljregulering for rv. 3 Nesteby bru med tilstøtende områder

Alvdal kommune og Statens vegvesen inviterer til åpent møte i kommunestyresalen i Alvdal kommunehus onsdag 14. september 2022, kl. 15:00 til 17:30.

Det vil bli et åpent møte, slik at berørte skal få informasjon, ta opp spørsmål, si sin mening og bli lyttet til. Det legges ikke opp til noen samlet informasjon. Representanter fra kommunen og Statens vegvesen vil være til stede for å informere og svare på eventuelle spørsmål.

Bakgrunn for dette møtet er at Statens vegvesen varslet i brev av 01.07.2022 om oppstart av reguleringsplanarbeid for riksveg 3 Nesteby bru med tilstøtende områder. Brua ligger over Rørosbanen ved Alvdal skurlag, ca 1,5 km sør for sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for å skifte ut brua. Planen blir en detaljreguleringsplan og vil være i samsvar med overordnet plan. Arbeidet vil påvirke omgivelsene i anleggsperioden, da det må etableres midlertidig veg og bru som vil berøre naboer i området. Kabler, ledninger, rør eller andre anlegg kan bli berørt ved utførelsen av tiltaket. Vi oppfordrer grunneiere og andre om å gi informasjon om slike anlegg i denne anledning. Vel møtt!