Egenberedskapsuka 2023

Slik blir du bedre forberedt på krise

Tema for årets utgave av Egenberedskapsuka er ØVE. Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen.

Den landsomfattende Egenberedskapsuka 2023 gjennomføres fra mandag 30. oktober til søndag 5. november. På sikkerhverdag.no finnes fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen, og mange gode tips om hvordan man kan dekke de grunnleggende behovene i en krisesituasjon.

Dette gjør vi under Egenberedskapsuka 2023 

Øvelse Øvelse - sjekk din egenberedskap

Passer for de eldste på ungdomskolen og elever i videregåendeskole - Øvelse: Blanca & Timian

Vi har laget en mobilvennlig nettside med fire ulike øvelser. Disse er nå publisert som en del av sikkerhverdag.no
Gå til øvelsene!

Du er en del av Norges beredskap
Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest. 

Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare seg selv noen dager hvis de mister strømmen, telefon-/internettforbindelsen, tilgangen på rent drikkevann – eller det blir vanskelig å komme seg ut for å handle.

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Hele Norge øver
Øvelse gjør mester. Det gjelder også for krisehåndtering.

Ta praten med de rundt deg om hva som kan skje og hvordan dere skal håndtere det. Øvelser gir oss bevissthet, kunnskap og trening. Da står vi bedre rustet til å komme oss gjennom små og store kriser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle landets husstander styrker sin egenberedskap. Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner, statsforvaltere og sivilforsvarsdistrikter over hele landet.

Målet med egenberedskapsuka, som gjennomføres 30.oktober - 5.november, er å gjøre oss bedre rustet i krisesituasjoner. Mange har nok allerede mye av det de trenger for å klare seg selv i tre døgn, så ofte er det ikke mye som skal til for å være mer forberedt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenbredskap. DSB har utarbeidet konkrete råd til alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no. Der finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme bør inneholde for å klare deg i minst 3 døgn.