Endring i avfallssortering for hytter i Fjellregionen

Fra januar ble nye forskrifter for sortering av avfall iverksatt i Norge. Mer avfall skal gå til gjenvinning i årene framover. FIAS har derfor startet et pilotprosjekt hvor vi gjør tiltak for å øke gjenvinning av avfall fra hytter og fritidseiendommer i Fjellregionen.

Utvidede returpunkt

Hytteeiere har per i dag mulighet til å levere tre typer avfall på alle våre returpunkt. Nå har vi utvidet tilbudet på 8 returpunkt i regionen. På disse 8 returpunktene kan matavfall og plastemballasje leveres, i tillegg til det som kunne leveres fra før, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall.

I Alvdal kommune

I Alvdal kommune samler vi tre returpunkt til ett slik at vi får bedre kapasitet til å tømme og vedlikeholde. Vi fjerner derfor returpunktene i Høstdalen og Sølndalsvegen.
Hytter og fritidsboliger bruker i stedet Gjelten bru eller Grimsbu, som begge er utvidede returpunkt hvor alle fem typer avfall kan leveres.

Hvordan levere

For å levere matavfall må man bruke våre grønne bioposer. De hentes gratis hos kommunen, på en gjenvinningsstasjon eller matbutikkene i Fjellregionen.
Poser med plastemballasje inneholder mye luft. For at det skal bli plass til mest mulig i beholderne på returpunktene, skal plastemballasje leveres i en vanlig bærepose som knytes igjen før den legges oppi.

De åtte utvidede returpunktene

Hytteeiere velger selv fritt hvilke(t) returpunkt de ønsker å bruke:

  • Haltdalen: v/Coop
  • Tynset: på Savalen
  • Folldal: Grimsbu og Folldal sentrum
  •  Alvdal: Gjelten bru
  • Engerdal: Engerdalssætra
  •  Stor-Elvdal: Atnasjø returpunkt
  • Rendalen: v/YX på Åkrestrømmen


For nøyaktig kart til punktene og riktig sortering, gå inn på sortere.no
Spørsmål?