Fagdag for grønn omstilling - Hva betyr grønn omstilling for oss?

Økt oppmerksomhet på klimautfordringene betyr større forventninger og nye krav til både transport og entreprenørbransjen. Hvilke muligheter finnes, og hva må til for å få til en forandring?

 

Noen svar får vi mandag 5. september, på Tynset. Da arrangerer kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen,
Tynset, Tolga og Os en fagdag med tema “Grønn omstilling i transport- og entreprenørbransjen”.

  • Sted: Storsalen i kulturhuset på Tynset.
  • Dato: Mandag 5. september
  • Tid: 09.30 - 15.00

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig for matservering. Frist for påmelding: 29.august. 

Se programmet for dagen her (PDF, 135 kB)

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding

Bakgrunn:

Alvdal kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, ble vedtatt i alle kommuner i mai 2022. Følg denne lenken for å se det vedtatte planprogrammet. (PDF, 424 kB)