Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer

Ønsker du å betale 4 eller 12 ganger i året?

Vi tilbyr avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt, også kalt fleksibel fakturering.

Tidligere har alle blitt fakturert 4 terminer i året, med forfall i mars, juni, september og november. Nå kan du selv bestemme hvor ofte du vil motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Vi kan dele fakturaene opp i 4 eller 12 ganger pr år.

Vilkårene for 12 ganger pr. år er at eier betaler et samlet årsbeløp i eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyr høyere enn 10.000 kroner og at eier har digital faktura(eFaktura) kombinert med AvtaleGiro. Hvis du ikke har eFaktura/AvtaleGiro må du selv ordne dette i nettbanken din.

Gjør du ingen endringer vil du få faktura 4 ganger pr år som i dag.

Vil du endre antall terminer/betalingsoppsett må du sende skriftlig beskjed til e-post-adresse: postmottak@alvdal.kommune.no. Oppgi gårds- og bruksnummer, navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for.

Gårds- og bruksnummer finner du på  Min eiendom på hjemmesida. Logg deg inn så finner du opplysninger om din eiendom.