Flomskader på eiendom? - Naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt

Dersom du har skader på eiendom eller avling som følge av "Hans" er det to ordninger du først og framst kan få kompensasjon fra: Naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt. 

Begge ordningen administreres av landbruksdirektoratet, men landbrukskontoret kan bistå med veiledning.

Du finner mer informasjon om tiltak etter flom ved å følge denne lenka til landbrukskontorets facebookside, eller på denne lenka til deres hjemmeside.   

Statsforvalteren i Innlandet har nå opprettet ei nettside for å samle informasjon om støtteordninger og veiledning etter uværet «Hans». Nettsida blir fortløpende oppdatert.

Her finner dere sida:  Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning | Statsforvalteren i Innlandet

Meld fra til kommunen om produksjonssvikt

Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn.

Avlingssvikt

Ved skade på avling (på rot) forårsaket av klimatiske forhold, eksempelvis flom, kan en søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Lenke til ordningen:  https://www.landbruksdirektoratet.no/.../tilskudd-ved... . Det er viktig å melde fra om mulig skade så fort som mulig. Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn. Søknadsfrist er 31. oktober i skadeåret.

Naturskadeerstatning

Ved skade på fast eiendom og løsøre som ikke kan dekkes av annen alminnelig forsikring kan en søke om naturskadeerstatning. Lenke til ordningen: https://www.landbruksdirektoratet.no/.../naturskadeerstat... . Søknadsfrist; senest 3 måneder etter at skaden oppstod.

Det er hhv. Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet som behandler søknadene, men det kommunale landbrukskontoret kan veilede søkerne. Landbrukskontoret kan også bli utsendt for å foreta stedlige kontroller.

NB, for begge ordninger; husk å dokumentere skadene før ev. utbedring!