Fullmakt for søknad på grunneierbasert jakt på Alvdal kommunes eiendommer

Søknad sendes postmottak@alvdal.kommune.no Innen 22.05.22 (Ved flere henvendelser på samme felt blir det loddtrekning) 

Se kartlink for eiendommer: Gårdskart - NIBIO