Fullmakter på Alvdal kommunes eiendommer- Reinsjakt og elgjakt 2022

Alvdal kommune foretok trekning av fullmakter til jakt på kommunes eiendommer i Alvdal den 31.05.22.

Elgjakt:

Svartbekkjølen:

1. Håkon Ligård
2. Rune Skogheim
3. Anders Vårtun Aaen

Blåvola:

1. Håkon Ligård
2. Simen Steigen

Dokkan/Baugsberget:

1. Simen Steigen

Det kom inn en søknad på feltet Øvre Aumdalen/Dølbekken, slik vi kan forstå eiendomsgrensene har ikke Alvdal kommune eiendom innenfor dette området.

Reinsjakt:

Blåvola:

1. Terje Kløvstad
2. Kristian N. Strypet
3. Gard Torshaug

Svartbekkjølen:

1. Kristian N. Strypet
2. Gard Torshaug
3. Terje Kløvstad

Dokkan/Baugsberget:

1. Terje Kløvstad
2. Kristian N. Strypet

Signerte fullmakter sendes ut i eget brev til den enkelte.