Gatebelysning blir stående på en time kortere i vinter

For å møte store økte kostnader på energi ser kommunen på tiltak for å redusere energiutgiftene. 
Ett av tiltakene som iverksettes er en liten reduksjon i hvor lenge gatelysene rundt om i kommunen står på.

Det vil være noen variasjoner for ulike områder i bygda, men i hovedsak vil lysene slukkes en time før på kvelder i ukedagene, og tennes en time senere om morgenen i helgene.

Kommunens utgifter til strøm vil, som for alle andre, øke betydelig ut over budsjett, og vi håper på forståelse for at dette er et nødvendig grep.

Kommunalteknikk