Gjødseltilskudd for gardbrukere i Alvdal

Politikerne i Alvdal har vedtatt å gi et gjødseltilskudd til gardbrukerne i kommunen, med bakgrunn i de ekstraordinære gjødselutgiftene. Det er overført 2 millioner kroner fra dispensasjonsfond til formålet. 
 

Søknad med dokumentasjon på innkjøpt gjødsel sendes til: postmottak@alvdal.kommune.no innen 1.juni. 2022.

Enhet for landbruk og miljø er saksbehandlere ved tildeling av tilskuddet

Kriterier for søknaden:

  • Søknadsberettigede er foretak som har fått utbetalt produksjonstilskudd i februar 2022 eller nylig overtatt.
  • Tilskuddet gis til innkjøp av gjødsel for vekstsesongen 2022 etter den store kostnadsveksten som kom før jul 2021.
  • Kostnader for årets gjødsling dokumenteres, og legges ved søknaden ved kopi av faktura for innkjøpt gjødsel i perioden 26.11.21-01.06.22.

Utbetaling

 

  • Tilskuddet utbetales etter 1. juni.2022, fordelt på vedtatt ramme med inntil 25% av kostnadene.