Høring: Helse- og velferdsplan 2022-2026

Alvdal kommune har vinteren og våren 2022 utarbeidet en ny overordnet strategisk helse- og velferdsplan. Denne ble behandlet i formannskapet den 2. juni, og i kommunestyret den 16.juni. Kommunestyret vedtok å legge planen ut på høring i 4 uker.

Høringen er åpen, og alle innspill kan sendes til kommunalsjef helse og velferd, Linda Granrud.

Høringsfrist: 24.07.2022

Følg denne lenken for å se strategisk helse- og velferdsplan 2022 - 2026 for Alvdal kommune. (PDF, 4 MB) 

Høringsinnspill sendes til: postmottak@alvdal.kommune.no, eller Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal