Høring - hovedplan for vann og avløp i Alvdal kommune 2022-2034

Alvdal kommune har utarbeidet en ny Hovedplan for vann og avløp. Denne ble behandlet 1. gang i formannskapet den 23. juni. Formannskapet vedtok å legge planen ut på åpen høring i 8 uker.

Høringsfrist: 05.09.2022

Høringsinnspill sendes til: postmottak@alvdal.kommune.no, eller Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Formål

Denne hovedplanen er et viktig styringsverktøy for kommunens virksomhet innen vann- og avløpssektoren. Planen danner et grunnlag for kommunens årlige budsjettplanlegging. Hovedplanen har en planperiode på 12 år og skal oppdateres og rulleres når planperioden går mot slutten. Det er satt opp fem hovedmål for planperioden 2022-2034:

  1. Godt vannmiljø og velfungerende avløpssystem
  2. Godt fungerende overvannssystem
  3. God kvalitet på drikkevannet
  4. God kapasitet og sikkerhet i vannforsyninga
  5. God og kostnadseffektiv tjenesteyting og vedlikehold

Klikk på disse lenkene for å se høringsdokumentene