Høring - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Alvdal Skurlag AS

På vegne av Statsforvalteren i Innlandet legges søknad om tillatelse etter forurensningsloven ut på høring. 

Høringsfristen er  2. august 2024, og innspill eller kommentarer kan sendes Statsforvalteren. 

Om søknaden

Alvdal Skurlag AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet, som omfatter videreforedling av skurlast til trelast for utvendig bruk i form av høvling, grunning, impregnering og royalbehandling. Bakgrunn for søknaden er at virksomheten er omfattet av BAT-konklusjoner for overflatebehandling med organiske løsemidler og beskyttelse av tre og treprodukter med kjemikalier (STS). Utarbeidelse av tillatelse etter forurensningsloven vil omfatte all forurensende aktivitet på anlegget.

Følg denne lenka for å lese høringsbrevet fra Statsforvalteren (PDF, 125 kB)

Følg denne lenka for å lese søknaden fra Alvdal Skurlag (PDF, 3 MB)