Kartlegging av geologi med helikopter

Fra tirsdag 11. juni og i cirka åtte uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i kommunene Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal og Oppdal.

Pegasus’ helikopter med målesonden liggende bak til høyre. Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. Pegasus

Hensikten med målingen er generell geologisk kartlegging.

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen i samarbeid med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Dette er undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter. Teamet har base på Tynset. NGU

Kontaktpersoner: 

Seksjonsleder Marco Brönner, tlf. 486 07 696, e-post: marco.bronner@ngu.no 

Sjefsingeniør Frode Ofstad, tlf. 909 52 158, e-post: frode.ofstad@ngu.no