Korona - noen grupper får nå tilbud om en fjerde vaksinedose

Koronasmitten øker. For at de mest sårbare innbyggere skal være beskyttet, så får sykehjemsbeboere og de som bor i omsorgsbolig nå tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Om ikke lenge vil også alle eldre med hjemmesykepleie og alle over 75 år få tilbudet. Pga ferieavvikling kommer datoer og informasjon om dette senere i sommer.

  • Hvis du har hjemmesykepleie og ønsker oppfriskningsdose med koronavaksine: ta kontakt med legekontoret. De noterer ned og dere vil bli kontaktet for tidspunkt. På samme sted som sist.

Fra 1. september 2022 vil vi også kunne tilby fjerde dose til personer fra 65 år og oppover, samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer. Den informasjonen vil komme i løpet av august.