Nord-Østerdalens nye ungdomssatsning - INNAFOR

Visste du at Nord-Østerdalen har en helt ny ungdomssatsning?

«INNAFOR»

  • Skaper arrangementer i hver kommune i Nord-Østerdalen, hvert år
  • Har som mål å skape regional tilhørighet og inkluderende aktiviteter og møteplasser
  • Er gratis!
  • Er et tilbud for ungdommer på ungdomstrinnet
  • Er et samarbeid mellom kommunene


Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal har søkt om penger fra fylkeskommunen. Det har blitt til prosjektet «Innafor – inkluderende møteplasser for ungdom i Nord-Østerdal».

Følg prosjektet på Facebook og Instagram (@innafor_ung).