Ny kommunedelplan for klima og energi

Alvdal kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen utarbeidet en felles klima- og energiplan.
Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.09.2023 

 

Kommunedelplan Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.09.2023

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen.   

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram (PDF, 424 kB). Planen ble politisk behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai 2023. Høringsinnspill ble innarbeidet i vedtatt plan og handlingsprogram.

Kontaktperson: Prosjektleder Hanne Maageng Olsen, epost:  hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no.