Nytilsatte leger og endringer i pasientlistene

På bakgrunn av to nytilsatte leger, vil det være nødvendig med overføring av listepasienter fra de andre legene. 

Hvilke pasienter som overføres til hvem, styres elektronisk og er helt uavhengig av legekontoret. Det kan da være noen som blir overført, som ønsker seg tilbake til sin opprinnelige lege. Da må du inn i tjenesten «bytte fastlege» på Helsenorge. Dette gjøres for å få fordelt våre innbyggere på de ulike fastlegene.