Nytt fra Alvdal kommune - mars 2024

Det er planlagt informasjonsbrev fra Alvdal kommune ut til innbyggerne 4 ganger i året. Disse brevene blir lagt ut på kommunens hjemmesider og vist på infoskjermer i ulike kommunale bygg og på Spar Alvdal. I tillegg blir brevet lagt tilgjengelig på frivilligsentralen og andre steder hvor folk ferdes. Hjemmetjenesten vil ta med brev til de brukerne som ønsker det. 

POLITISKE LOKALE NYHETER

Bosetting av flyktninger. Kommunestyret vedtok i januar at Alvdal kommune skal bosette 30 nye flyktninger i 2024.  Vi ønsker alle sammen velkommen til bygda og oppfordrer alle innbyggere til å bidra til integrering.

Valg til råd og utvalg. Kommuner består av mange råd og utvalg. Kommunestyret har i møtene etter jul vedtatt mange representanter til disse. Det er svært bra at vi har mange folkevalgte som ønsker å bidra i vårt demokrati. Ønsker du mer informasjon om dette kan du se på hjemmesiden vår eller ta kontakt med servicekontoret.

Mobildekning i Strålsjøåsen. De siste fastboende i Strålsjøåsen skal nå endelig få mobildekning- kommunestyret vedtok å bidra med midler for å få dette realisert.

Solør – og Rørosbanen. Det jobbes også politisk med saker som har både regional og nasjonal betydning, bl.a. nye togsett på Rørosbanen og elektrifisering av Røros- og Solørbanen som nå endelig kommer inn på nasjonal transportplan.

NYHETER OG TING Å HUSKE PÅ

Legesituasjon. Fastlegene Harald Skogholt og Randi Iren Barli har sluttet ved Alvdal kommune per 15.03.24. Nye fastleger er ikke ansatt i etter disse to, og det er derfor opprettet to lister uten fast lege ved Alvdal kommune alminnelig helsevern fom. 16.03.24.  Innbyggere dette gjelder vil få brev fra Helfo med beskjed om at de med virkning fra 01.04.24 er overført til en fastlegeliste der det for tiden ikke er ansatt en fast lege. 

Som følge av at vi pr nå har kun to fastleger i Nordsjøturnus og en turnuslege, så vil det være noe begrensninger i tiden fremover. Det arbeides med løsninger for å tilsette flere leger.

Biblioteket Tirsdag 26.mars kl 12.30-15.30 vil det blir påskeverksted-der kan du lage deg pynt til påske-  velkommen alle som vil. 

Lørdag 13.april vil det bli et dypdykk i verdens mest populære magiske univers- Øyvind Heilo leser høyt fra «Harry Potter og de vises stein» Arrangementet passer fra ca 8 år og oppover. Det blir en overraskelse til alle som kommer.

Meddommere og skjønnsmedlemmer. Alvdal kommune skal velge nye meddommere til Østre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett og Østre Innlandet jordskifterett for perioden 2025-2028. Kommunen skal også fremme forslag om nye skjønnsmedlemmer. Er du interessert i ett eller flere av disse vervene? Meld din interesse til kommunen innen 31. mars 2024 

Mobbing og utenforskap For andre år på rad viser elevundersøkelsen at mobbetallene stiger, og motivasjon for læring går ned. Dette skal vi som kommune jobbe med!  Vi vet at mobbing kan resultere i forferdelige konsekvenser.  Det er et mål å jobbe for et samfunn som er inkluderende og raust der vi har omtanke for hverandre. Det er vår alles plikt og ansvar. Vi oppfordrer alle innbyggere til hver dag å gi en god tilbakemelding til de du møter, - en positiv tilbakemelding kan gjøre en forskjell, og den kan bidra til at dagen til en annen blir litt bedre.

Aktivitetssenteret har laget mye fint som du kan ha bruk for til påske, ta deg en tur innom for kjøp av ved, tennbriketter og sitteunderlag. De har også andre produkter som det er mulig å kjøpe. Følg gjerne Alvdal aktivitetssenter på facebook.

Randmælsveien. Det vil bli oppstart av asfaltlegging i Randmælsveien i løpet av juni.

Fakturainnsyn. Du kan få oversikt over alle fakturaer som er sendt deg fra Alvdal kommune via Alvdal kommune sin hjemmeside på Min side - Alvdal kommune. Oversikten viser hvilke fakturaer som er betalt og hvilke som ikke er betalt.  Her kan du også hente ut kopi av fakturaen om du ønsker det. Ved behov kan du søke om betalingsutsettelse på krav som ikke er forfalt.

Arrangement

Har du et arrangement som du vil informere om? Alvdal kultur kan bidra til å få det ut på arrangementskalenderen, send en epost til: kultur@alvdal.kommune.no 

Åpningstider påske 2024: 

  • Servicetorget er åpent mandag og tirsdag kl.9-15 og onsdag 9-12
  • Biblioteket er åpent tirsdag 12-16
  • Legekontoret: Mandag: 08.00 – 15.30 med ordinær telefontid Tirsdag: 08.00 – 15.30 med ordinær telefontid Onsdag: Stengt, - kun Øyeblikkelig-hjelp 08.00 – 12.00

 

Ønsker du mer informasjon fra Alvdal kommune? Gå inn på kommunens hjemmeside https://www.alvdal.kommune.no/ eller https://www.alvdalkultur.no/ eller ta kontakt på 

tlf. 62 48 90 00- epost: postmottak@alvdal.kommune.no

Ønsker du informasjonsbrev som dette på epost framover, gi oss beskjed om det så vil vi sende det  til deg. 

Vi ønsker dere alle ei riktig god påske! 

Hilsen fra Alvdal kommune