Orientering om Kvernbekkdalen utsettes til 19. mai

Det er tidligere annonsert at orientering om "Kvernbekkdalen - veien videre" skal holdes under kommunestyremøtet torsdag 21. april. 

Denne orienteringen utsettes til 19. mai.