PRIVAT FORSIKRING ELLER NATURSKADE - HUSK UANSETT DOKUMENTASJON!

Flomsituasjonen og ødeleggelsene etter «Hans» vil gi mange skademeldinger til forsikringsselskaper, men også til bl.a. naturskadeerstatningsordningen. Alle dere som opplever skader må uansett huske dokumentasjon i form av bilder, videoer, m.m. Uten dokumentasjon på det som har skjedd og gjerne på hvilken måte skaden er forsøkt unngått, er viktig for å kunne få erstatning.

De fleste erstatningsskadene gjelder skader der det er den enkeltes skadeforsikringer som er relevant å benytte.

Skader på privat grunn, veier, broer o.a. hvor veilag, grunneierlag o.l er ansvarlige for arbeidet og kostnadene med å reparere skaden, vil der skadene er omfattende nok, kunne dekkes av naturskadeerstatningen. Vi har hittil ikke mange slike skader, men viktigheten av dokumentasjon er like viktig i disse sakene. Den første henvendelsen knyttet til naturskadeerstatning har nådd oss med spørsmål om hva den dekker og ikke, og samtidig hvor mye den kan dekke. Alt dette finnes det informasjon og søknadsskjema for på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Kort fortalt er det slik at naturskade som ikke er mulig å få dekt gjennom ordinære forsikringer, kan søkes dekt. Merk egenandelssatsen på 30 % av de første kr 100 000, mens egenandelen er 15 % på omsøkt beløp videre over kr 100 000. Dette tilsier at det må en betydelig skadesak til før det vil være relevant å søke, og søknadskriteriene er det også verdt å se godt på før man sender en søknad. Alt om Naturskadeforsikringen finnes tilgjengelig her: Naturskadeerstatning - Landbruksdirektoratet

Merk ellers at kommunene ikke lenger har noen formell rolle i en søknad om skadeerstatning, men vi kan i spesielle tilfeller bistå og attestere hendelsene.

Ta kontakt med undertegnede om evt spørsmål rundt ordningen!

Ole Sylte Heggset 

Kommunalsjef
Samfunn og Utvikling
Telefon: 62 48 90 00
Mobil: 909 29 230