Seminar om pårørendes situasjon og tilbud om støtte og avlastning

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet(Hedmark) inviterer ansatte og pårørende fra kommunene i Nord- Østerdalen og omegn til seminar om pårørendes situasjon.

Seminaret avholdes i Veslesalen i kulturhuset på Tynset 8. desember, og programmet går to ganger samme dag, kl 09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Du velger sjøl når du ønsker å delta. Det er samme innhold begge gangene.

Temaer denne dagen:

  • Reidun Hov, veileder ved USHT Innlandet (Hedmark), snakker om pårørendes situasjon og enkelte støttetiltak.
  • Gustav Cederberg snakker om det å være pårørende til kone med MS.
  • Den nasjonale pårørendeveilederen, pårørendestrategi og handlingsplan legges fram av Christiane Nielsen, prosjektleder ved USHT Innlandet( Hedmark).
  • Pårørendes rettigheter blir belyst av Sandra Fahre, seniorrådgiver/jurist i Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland.

Påmelding og program

Føg denne lenken for å melde deg på: Tynset - påmelding innen 1. desember. 

Følg denne lenken for å lese fullstendig program: Se fullt program (PDF, 880KB)