Sjekk av brannslokningsutstyr i kommunale boliger

Onsdag 24. og torsdag 25. mai vil det bli kontroll av brannslokningsutstyr i alle kommunale utleieboliger i Alvdal.