Stenging av vei - krysset Randmælsveien/ Thorsheimveien

Alvdal Kommune skal mandag 5.9.22 starte med utbedring av vann, avløp og vei i veikrysset Randmælsveien – Thorsheimveien.

Veikrysset vil derfor bli steng i løpet av mandag 5.september 2022, og forventes å forbli stengt til og med fredag 16. september
Omkjøring for å komme seg til Sjulhusvangveien vil bli via Gjelen som vist på vedlagt kart. Omkjøring vil bli skiltet.