Strømstøtte til frivillige lag og foreninger - søknadsfrist 15. mars

Alvdal kommune har mottatt strømstøtte til frivillige lag og foreninger.

Alle lag og foreninger som har strøm- og fjernvarmeutgifter kan nå søke om tilskudd til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med dette. Ordningen inkluderer også frivillig drevne samfunnshus og grendehus.

Følg denne lenken for å lese retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner (PDF, 146 kB)

Følg denne lenken for å komme til søknadsskjema for strømstøtte

Søknadsfrist 15.mars kl 13.00