Tid for å lese av vannmåleren

Det er nå tida for å lese av vannmåleren for 2023.  Kort for vannmåleravlesning er nå sendt ut til alle som har installert vannmåler. For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen 10. januar 2024.

Du behøver ikke å vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden nå med en gang.  Det er viktig at du leser av vannmåleren, slik at du ikke betaler for mer enn det du har brukt. 
Ved manglende avlesning blir forbruket beregnet. Kommunen forbeholder seg da retten til å ikke foreta en ny avregning før ved neste års avlesning.

Slik leser du av vannmåleren:

Hovedavlesningen skjer en gang i året (ved nyttår).

  • Du får ett avlesningskort per vannmåler.
  • Les av vannmålerstanden returner avlesningsskjemaet til oss. Husk at du ikke skal ha med de røde tallene bak komma.
  • Du er tre måter du kan levere avlest målerstand på. 
    • Du kan fylle ut kortet du mottar i posten , og returnere det til Alvdal kommune. 
    • Du kan fylle ut et elektronisk skjema på hjemmesiden til Alvdal kommune. Dette skjemaet finner du ved å følge denne lenka
    • Du kan gå inn på “min eiendom”, fylle inn målerstand, og sende elektronisk derfra. “Min eiendom ” finner du ved å følge denne lenka. 

Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert.

Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Ny løsning neste år

Ved neste års vannmåleravlesing (2024) vil dette skje via SMS varsling.   

Sjekk om du har lekkasje!

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. 

Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!