Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen til inkludering for barn og unge for frivillige organisasjoner er nå lyst ut for 2023. Søknadsfristen er 18. november 2022. 

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Mer infomasjon om ordningen og søknadskjema finner du på Bufdir sine sider