Vedtak om skrivemåter av flere navn i Alvdal

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av flere stedsnavn i Alvdal.

Blant annet: Sjurdhus, Brandvålen, Torsheim, Vestatil/Baugen – Sveien m.fl.

For mer detaljer se vedlagte vedtaksbrev og navneliste.

Vedtak i navnesak - Sjurdhus med flere i Alvdal (PDF, 282 kB)

Navneliste (PDF, 510 kB)

Klage: Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn, det vil si: eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gardsbruk eller eiendom og lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn.

Alvdal kommune har sendt egen klage på de endringer som vil berøre tidligere vedtatte adressenavn.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen.