Velkommen til næringslivskveld 16. oktober 2023

Alvdal kommune inviterer lokalt næringsliv og støttespillere til næringslivskveld, og håper programmet kan fenge både liten og stor innen vårt mangfoldige næringsliv, inkludert landbruket.

Frich’s Hotel & Spiseri, Alvdal Kl. 19.00 - 21.30

Følg denne lenka for å lese hele invitasjonen (PDF, 81 kB).

Agenda

  • Kl. 19.00 Velkommen v. ordfører Mona Murud
  • Kl. 19.05 Rørosregionen Næringshage AS v. Bente Bakos og Elise Nesset: "Hvem er vi, og hva kan vi bistå næringslivet i Alvdal med?"
  • Kl. 19.45 Kort presentasjon fra Opplev Alvdal v. leder Nina Christin Østgaard – aktivitet og status for 2023 + tanker for aktivitet videre
  • Kl. 19.55 Klosser Innovasjon v. Mali Hagen Røe – orientering om deres rolle og mulighet til å bidra inn i næringslivet, inkl. orientering om etablererkurs
  • Kl. 20.10 Benstrekk og tid til prat og påfyll i koppen
  • Kl. 20.30 «Sømløs arbeidsintegrering» - samarbeidsprosjekt mellom NAV Nord-Østerdal og kommunene for å sikre god integrering av et økende antall flyktninger som skal ut i arbeidslivet etter avsluttet norskopplæring/introduksjonsprogram. Hilde Tronsmoen Flaamo fra Alvdal kommune og Synnøve Narjord fra NAV Nord-Østerdal
  • Kl. 20.55 Informasjon fra kommunen med bl.a. presentasjon fra ny plansjef Petter Hermansen i forhold til arbeid med regulering av nye næringsarealer, m.m.
  • Kl. 21.15 Oppsummering med tid til dialog v. kommunalsjef

Med hilsen
Per Arne Aaen, kommunedirektør

Mona Murud, ordfører

Ole Sylte Heggset, kommunalsjef