Vi skifter sak- og arkivsystem - Postlista blir ikke oppdatert i uke 18 og 19

I tidsrommet 2. - 5. mai innfører Alvdal kommune nytt sak- og arkivsystem. 

Dette vil beklageligvis medføre noe mindre tilgjengelighet og noen forsinkelser i saksbehandling i startfasen.

Det vil ikke bli publisert nye postlister fra 28. april, og ca to uker fram i tid. 

Det vil heller ikke være mulig å søke stillinger i en periode fra 28. april. Vi forventer at stillingsutlysninger og løsningen for søknader er tilgjengelig igjen fra slutten av uke 18.

Ved søknad/spørsmål om ferievikariater ber vi om at dere retter henvendelsen direkte til den aktuelle avdelingen/enheten i denne perioden.

Alle digitale skjemaer på hjemmesiden og innsending av disse vil fungere som normalt, men blir ikke behandlet før tidligst 4. mai.

Spørsmål og/eller henvendelser rettes til servicekontoret tlf: 62 48 90 00, eller e-post: postmottak@alvdal.kommune.no