Vi søker etter godkjent mottak for fallvilt i Tynset og Alvdal kommuner

Alvdal og Tynset kommuner søker etter godkjent viltmottak i våre kommuner som kan ta imot fallvilt etter viltulykker. 

Kommunenes ettersøksmannskap leverer fallvilt tilkjørt, men ikke flådd. Fallvilt må kunne leveres til mottaket hele året. 

Viltmottaket må være godkjent fra Mattilsynet, eller ha denne godkjenningen innen avtale inngås. 

Vi ønsker anbud spesifisert på pris pr kg eks.mva som blir godkjent innveid. (Det vil si etter at kassert kjøtt er trukket i fra etter avtale med veier/kontrollør fra kommunen). 

I tillegg må det spesifiseres hvilke fasiliteter mottaket har, samt godkjente papirer til formålet. 


Skriftlig anbud bes sendt til kristian.lund-vang@alvdal.kommune.no innen 10.des. 

Merk e-post med «Anbud fallvilt»


(Kommunene forbeholder seg retten til å godta eller forkaste anbud som ikke oppfyller kravene, innkommende anbud blir vurdert opp imot eventuell leveranse på viltmottak i andre kommuner i regionen.)