Video fra nettmøte om klimasmart agronomi og god økonomi.

Landbrukskontoret for Alvdal/Tynset kommune og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet avholdt et nettmøte om klimasmart agronomi og god økonomi den 22. april.

Videoen fra møtet kan du se her: