Kommunal bolig

Ønsker du å søke om kommunal bolig?

Kommunal bolig er et tilbud til deg dersom du har utfordringer med å skaffe deg egnet bolig selv.

Boligene tildeles ut ifra søknad og gitte kriterier. Kommunal bolig leies vanligvis for tre år, og dersom det fortsatt er behov for kommunal bolig kan det søkes om å fornye kontrakten. Mer informasjon står i søknadskjema. 

Søknadskjema fylles ut og sendes som brev til: 

  Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal 

 Søknadskjema kommunal bolig (pdf) (PDF, 140 kB)

Søknadskjema kommunal bolig (word) (DOCX, 34 kB)

Kontakt

Line Ness
Fagleder renhold
E-post
Mobil 41 21 18 39