Ledsagerbevis for personer med funksjonsnedsettelse

Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger en ledsager på konserter og andre arrangementer? Et ledsagerbevis kan gjøre det lettere for deg. 

Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse får samme mulighet som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet. Ordningen skal forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet. 

Generell informasjon

Ledsagerbeviset skal gi den som er ledsager billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Kriteriene for å få tildelt ledsagerbevis er for personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år. 

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den med funksjonsnedsettelse. Den som har ledsager, må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer. Ledsagerbeviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere/publikum. Billetter og liknende skal bestilles på ordinær måte. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Ledsagerbeviset utstedes gratis.

Søknaden må inneholde legeerklæring eller dokumentasjon fra annet kvalifisert helsepersonell. Legeerklæringen må grunngi varig funksjonsnedsettelse og dokumentere et reelt behov for ledsagerbevis.

Ledsagerbevisets varighet vurderes av kommunen ved utstedelse. Det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset. Ved fornyelse må ny søknad med passfoto og dokumentasjon leveres.

 

Søknadsskjema med passfoto og legeerklæring/dokumentasjon kan leveres på kommunehuset i Alvdal, eller sendes i posten til:

Tjenestekontoret, 

Alvdal kommune

Gjelen 3

2560 Alvdal

Spørsmål? Ta kontakt med tjenestekontoret: 

  • Telefon: 62489090
  • e-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Kontakt

Tanja Westgård
Fagleder tjenestekontor
E-post
Mobil 94 01 18 96
Anne Guri Dahlen
Konsulent
E-post
Telefon 47 79 15 13
Mobil 47 79 15 13