Miljø

Miljøforvaltning i Alvdal kommune ivaretas av Enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal. 

Enheten er lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.

Kontakt

Mariann Totlund
Enhetsleder landbruk og miljø
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 48 01 17 94