Miljø

Miljøforvaltning i Alvdal kommune ivaretas av Enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal. 

Enheten er lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.