Kart

Kommunekart

Følg denne lenken for å se informasjon om Alvdal i kommunekart.

Kommunekart

"Kommunekart" gir deg tilgang til daglig oppdaterte kart.

I kartløsningen er det informasjon om eiendomsgrenser med matrikkelinformasjon, kommuneplaner og reguleringsplaner, bygninger, veger og markslag.

Det finnes også informasjon hentet fra eksterne tjenester, blant annet kulturminner og flomsoner.

Det er muligheter for påtegninger og målinger i kartet. I tillegg kan en velge flyfoto og benytte en tilrettelagt utskriftsfunksjon.

Grunnleggende om bruk av kommunekart
Informasjon om planer i kommunekart

 

Gårdskart på nett

Gårdskart på nett er den mest brukte kartløsningen i jord- og skogbruket, og er utviklet av Norsk institutt for bioøkonomi på Ås (NIBIO). Her er det også mange muligheter til å hente informasjon om arealene til det enkelte gårdsbruk, arealklassifiseringer, eventuelle miljøregistrering, skjeldne arter, dyrkingspotensiale m.m. NIBIO’s nettside har mye informasjon om landbrukskart, mens direkteløsningen til Gårdskart på nett finnes her!

Følg denne lenken for å se NIBIO sine sider

Følg denne lenken for å se gårdskart på nett