Brann og feiing

Brannvern og feiing i Alvdal utføres av Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste IKS. (MHBR)

Mer om MHBR og tjenestene de leverer kan du lese ved å følge denne lenken til deres hjemmeside.