Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019-2020.

Veg, vann, avløp, renovasjon og brann