Gravetillatelse

Foto: DMT Alvdal

Veileder til gravetillatelse i Alvdal kommune

(Husk å sende inn søknad til kommunen i god tid før gravearbeidet starter)

Det er gravemeldingsplikt i hele Alvdal kommune.  Det vil si at alle som skal grave i offentlig eller privat grunn må søke om tillatelse. Påskrevet søknadsskjema (gravemelding) må sendes inn til godkjenning før gravearbeidet kan starte. Fastsatt søknadsskjema (gravemelding) benyttes.

Hensikten med gravetillatelsen er å sikre infrastrukturer som finnes i grunnen (Eks: fiber, Va-ledninger og telenett).

Ved graving i riks - og fylkesvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

Ved graving i nærhet til jernbane må det innhentes tillatelse fra Bane Nor.

Veiledning for utfylling av gravemelding

  • Opplysninger om byggherre, eiendom hvor gravearbeid skal igangsettes, samt opplysninger om byggherre og melder skal fylles ut.
  • Søkeren må også fylle inn informasjon om hva som skal utføres, hvem som skal utføre arbeidet, og hvilken dato arbeidet skal utføres. Det er viktig at gravedybden også fylles inn.
  • Alle instanser (Telenor Networks (Geomatikk.no), NØK og Alvdal Biovarme As) skal være påtegnet før søknaden sendes inn til kommunen for endelig behandling(gravemelding@alvdal.kommune.no.)

Vedlegg

Disse vedleggene må sendes inn sammen med den utfylte gravemeldinga:

  • Situasjonskart/planer for prosjektert føringsvei
  • Skiltplan dersom veier blir berørt.
  • Kart hvor graveområdet er markert.

Konsekvenser for graving uten gravetillatelse

Dersom det graves uten tillatelse kan det komme store økonomiske krav til foretaket som graver.

Dersom du har noen spørsmål, kontakt oss på:

Tlf. 62 48 90 00

Mail: postmottak@alvdal.kommune.no